Oprava hydroizolace ploché střechy

Oprava Střechy

V září roku 2020 zrealizovala naše společnost zakázku „Obnova hydroizolačního nátěru na ploché střeše“ realizace pro firmu Innogy Gasstrage s.r.o.“ ve Štramberku.

Jedná se o dvě ploché střechy.
První střecha administrativní budovy firmy v celkové ploše 477m2, na které se se nachází původní nástřik 50 mm PUR pěny a dále zdegradovaný svrchní UV ochranný nátěr. Stáří střechy přibližně 15 let bez obnovy UV nátěru.
Druhá plochá střecha o rozloze 170 m2 slouží jako krytý vjezd do areálu. Zde bylo nutné provést kompletní hydroizolační ošetření trapézového plechu.

Původní stav a realizace administrativní budovy

Oprava hydroizolace stávající  ploché střechy administrativní budovy v plánovaném rozsahu:

 • Plocha stávající střechy je 477 m2 + po celém obvodu atika š. 0,35 m
 • Očištění povrchu střechy a odstranění nečistot ze střešního pláště
 • Odstranění defektů = boulí v plášti ploché střechy
 • Demontáž a zpětná montáž bleskosvodu
 • Demontáž původních střešních vpustí a instalace nových střešních vpustí
 • Oprava defektů = boulí pláště střechy stříkanou PUR pěnou
 • Aplikace nové izolační vrstvy PUR pěny v celé ploše střechy
 • Aplikace nové ochranné hydroizolační vrstvy – silikonový ochranný nátěr včetně nátěru atiky a nátěru stávajícího oplechování atiky

Průběh realizace – administrativní budova 480m2:

 • Očištění střechy od mechu, prachu a špíny, demontáž bleskosvodu, demontáž střešních vpustí.
 • Nástřik PUR do nerovných prohlubní = vyrovnání nerovností
 •  Osazení nových střešních vpustí TOP WET a napojení na stávající vnitřní kanalizaci vpustí
 •  Následně nástřik PUR v celé ploše v minimální tloušťce PUR pěny 40 mm
 • Aplikace flexi pásky GACO Reinforcing Polyester Mesh po obvodu střechy = utěsnění klempířského oplechování atiky střechy
 • Aplikace GACO LiquidRoofTape na místa napojení nových střešních vpustí
 • Aplikace penetračního nátěru = spojovacího můstku na stávající oplechování atiky po celém obvodu střechy
 • Aplikace finálního nátěru GACO  Pro Eco  ( GACORoof ) – barva bílá ve dvou vrstvách
 • Následná montáž hromosvodu, bleskosvodu

Průběh realizace – vjezdová plochá střecha 170 m2

 • Očištění stávající ploché střechy
 • Napojení atiky střechy na stávající oplechování včetně dodávky flexi pásky reinforcing mesh
 • Napojení 4 nových střešních vpustí – nové tekuté pásky se skl.vlákny – pásky Gaco liquid roof tape
 • Základní spojovací nátěr – stávající oplechování atiky  – Gaco primer e5320
 • Montáž – nového nátěru GACO PRO ECO – barva bílá ve dvou vrstvách

Celková doba realizace projektu byla 5 dní včetně přípravných a dokončovacích prací a nijak nenarušila běžný chod společnosti.

 

Oprava Střechy
Oprava hydroizolace ploché střechy pro firmu Innogy

Nejste si jisti jaký produkt je pro vaši střechu nejvhodnější?
Domluvte si nezávaznou schůzku s našim technikem.

Více informací