Polotvrdá pěnová izolace

Polotvrdá pěnová izolace

je vhodná k zateplení difuzně uzavřených staveb – haly, podlahy půdy. Díky nízké tepelné vodivosti, lze aplikovat menší tloušťky. PUR pěna neumožňuje průnik vlhkosti a zabraňuje její kondenzaci. Plně pochozí materiál. Alternativa polystyrenu.

Jedná se o pěnový nástřik, který je vhodný k izolaci podlah a zateplení difuzně uzavřených střech. Nebo jako exteriérová tepelná izolace spojená s hydroizolační vrstvou. Díky uzavřené buněčné struktuře funguje také jako parobrzda a vzduchotěsná bariéra.

Materiál se nesmršťuje, neprohýbá, nesesedá, nemění strukturu – zůstává po celou životnosti budovy konstantní! Absence tepelných mostů!

Navíc je velice lehký a minimálně zatěžuje konstrukce, na které se aplikuje, naopak tyto konstrukce zpevňuje!!

Výhody polotvrdých pěnových izolací

 • ŽIVOTNOST – materiál se stabilními tepelně izolačními vlastnostmi
 • Plně pochozí s možností plošného zatížení
 • Výborná ADHEZE k podkladu
 • PUR pěna zvýší torzní TUHOST a PEVNOST stavby
 • Snížení/eliminace prostupu tepla stavebními konstrukcemi
 • Dokonalá vzduchotěsná, parotěsná zábrana
 • MALÁ VRSTVA – sníží náklady na energie
 • Šetrnost vůči životnímu prostředí
 • Zabránění RŮSTU PLÍSNÍ, sníží prašnost
 • Izoluje těžce dostupná místa –BEZ TEPELNÝCH MOSTŮ
Hustota v jádře34 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti – počáteční hodnota λ0,022 W.m-1.K-1
Stalčitelnost (deformace)150 kPa
Faktror difúzního odporuMU 70
Krátkodobá nasákavost0,2 kg/m2

POUŽITÍ

 • podlahy půdy i pod podlahové topení
 • fasády, venkovní stěny
 • průmyslové haly, sklady, zásobníky, nádrže
 • hydroizolace základů staveb – včetně jejich podzemních částí

Zaujala Vás tato nabídka a máte zájem o naše služby?

VYBRANÉ reference

Časté otázky:

Opravdu ušetřím?

Pokud proti sobě postavíme aktuální cenu kvalitní minerální vaty a pěnové izolace není rozdíl tak markantní a připočítáme-li práci dostáváme se u pěnové izolace na vyšší cenu. Ovšem je nutné započítat přidané hodnoty, kterou pěnová izolace nabízí. Skutečností je, že stříkaná izolace má neměnné izolační parametry, to znamená, že izolace „nesedá“ a nemění izolační vlastnosti tak jako vata nebo celulóza. Díky tomu stříkaná izolace zajišťuje lepší tepelnou bariéru za použití menšího množství izolačního materiálu než jakýkoli jiný „běžný“ izolační systém. Úspory z účtů za vytápění jsou až o 50 % větší v porovnání s jinými izolačními systémy. Díky tomuto rozhodnutí se vám vložené finanční prostředky efektivně vrátí za méně než pět let.

Je lepší do podkroví použít měkkou pěnu nebo tvrdou pěnu?

Každá stavba má svá specifika, proto není možné určit bez obhlídky technikem jaký druh izolace zvolit. Ve většině případů se ovšem pro izolaci podkroví používá difuzně otevřená měkká pěna. Otevřená struktura buněk dovoluje stavbě dýchat, neuzavře ji a zabraňuje tak tvorbě plísní. V případě že hrozí problém se zatékáním popřípadě kondenzací vlhkosti v izolaci je lepší použít tvrdou pěnu difuzně uzavřenou, která slouží také jako parozábrana.

Chci použít pěnovou izolaci pod podlahové vytápění, lze to?

Ano, možné to je, vhodným typem pěnové izolace je polotvrdá pěna s uzavřeno strukturou buněk, která slouží jako náhrada za podlahový polystyren. Má vynikajícím tepelně izolační vlastnosti a vytvoří souvislou, kompaktní vrstvu. Není zapotřebí použít tak velkou vrstvu jako při užití podlahového polystyrenu.

Můžu sám aplikovat izolační polyuretanové pěny?

Aplikaci svépomocí není možná bez vysokotlakého zařízení se směšovací stříkací pistolí. Aplikaci ponechte na specializovanou aplikační firmu, která má proškolené pracovníky, technologii a ochranné pomůcky pro samotnou aplikaci.

Je možné vidět Vaši realizaci popřípadě navštívit stavbu, kde jste již prováděli izolaci?

Ano, v případě zájmu kontaktujte naše techniky, kteří Vám zprostřetkují návštěvu na zrealizované stavbě popř. přímo při realizaci.

Jak dlouho trvá aplikace polyuretanové u běžného rodinného domu?

Celá aplikace je rychlá a čistá. Váš rodinný dům zaizolujeme během několika hodin. Včetně všech přípravných a úklidových prací se u Vás nezdržíme déle než jeden den.

Je stříkaná pěna hořlavá?

Stříkané pěny s uzavřenou i otevřenou strukturou jsou v třídě hořlavosti E, nebo také S1D0. Což znamená, že pěna je samozhášivá, neodkapává. Jakmile zmizí zdroj ohně i pěna přestane okamžitě hořet. Navíc díky své neprůvzdušnosti nepustí k ohni dostatek vzduchu, který požár potřebuje pro své hoření. Existují případy, kdy pěna dokázala ochránit před požárem konstrukci střechy.

Nejste si jisti jaký produkt je pro vaši střechu nejvhodnější?
Domluvte si nezávaznou schůzku s našim technikem.

Více informací