NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT

I MALÁ ZMĚNA MŮŽE PŘINÉST VELKÉ ÚSPORY

Možnost získání až 250.000,- Kč na stavební úpravy, které povedou k úspoře energií.

Program pro podporu energetických úspor pro rodinné domy „NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM LIGHT“ přináší finanční dotace tam kde je to potřeba!

Kolik získáte

 • 1 500 Kč /m2 na zateplení  střechy, stropu pod nevytápěnou půdou a ostatních konstrukcí
 • 2 000 Kč /m2 na zateplení podlahy a svislých konstrukcí v kontaktu se zeminou

ZATEPLENÍ STŘECHY

Podmínkou je zateplení celé střechy nad vytápěnými prostory.
Požadovaná minimální tloušťka izolace je 300mm. Může se započítat i stávající izolace.

ZATEPLENÍ STROPU POD PŮDOU

Zateplení stropu pod nevytápěnými prostory nebo stropu obývaného podkroví. Provedení v celé ploše nad vytápěnými prostory. Min. tloušťka 300mm.

POSTUP PŘI ZÍSKÁNÍ NZU LIGHT

 1. Fotodokumentace – nejdříve je potřeba pořídit fotky míst, které se budou měnit (půda, podlaha, okna, atd.)
 2.  Odborný posudek navrhovaných opatření, který ZDARMA vyhotoví, zástupce akčních skupin ve vašem okrese. Seznamu zástupců viz. Příloha.
 3. Nachystat doklady:
    Doklad prokazující vlastnictví bankovního účtu – třeba poslední výpis.
     Potvrzení o čerpání důchodu nebo příspěvku na bydlení.
 4. Podání žádosti – je možné pouze přes elektronickou identitu – žádost za vás může podat Zástupce akčních skupin – ZDARMA.
 5. Výběr dodavatele

Nejste si jisti jaký produkt je pro vaši střechu nejvhodnější?
Domluvte si nezávaznou schůzku s našim technikem.

Více informací