Nadkrokevní izolace

Zateplení střechy pomocí NADKROKEVNÍ PUR IZOLACE kvalitně, rychle, bez zásahů do vnitřních částí domu

Nadkrokevní PUR izolace – nákres možného použití.

Pokud v izolaci vaší střechy řádí kuna, nebo současná izolace např. vata je již nefunkční a vy nechcete rozebírat sádrokartony, palubky atd. je možné, aplikovat pěnovou izolaci z vnější strany. Nástřik se provádí ve spolupráci s pokrývačskou firmou. Ta postupně odstraňuje stávající krytinu, a nefunkční izolaci. Naši izolatéři aplikují zvolený typ pěnové izolace, poté difúzní folii a opět se naskládá stávající krytina. Pokud jde o běžnou střechu na RD, je možné tento proces zvládnout během jednoho dne.

Nadkrokevní izolace je vhodná i při realizaci novostaveb. Touto izolací lze výrazně uspořit místo v podkroví a omezit tepelné mosty.

Prakticky existují dvě možnosti realizace nadkrokevní PUR izolace

  1.  Všechna izolace je nad krokvemi: Krokve jsou viditelné z vnitřní strany domu tzv. přiznané. Celá skladba střechy je potom tato.: Záklop z palubek, na ně parozábrana, celou vrstva PUR zateplení, pojistná hydroizolace, kontralatě, latě a střešní krytina.
  2. Zateplení je mezi a nad krokvemi: Na krokve se opět položí záklop z palubek, na ně zateplení, pojistná hydroizolace, kontralatě, latě a krytina. Zateplení je ale tenčí. Další tepelná izolace se vloží mezi krokve, ty se zespoda opatří parozábranou a nejtenčí vrstva zateplení je mezi nosníky podhledu, který vše zakryje zespoda, podobně jako klasického zateplení.

Nejste si jisti jaký produkt je pro vaši střechu nejvhodnější?
Domluvte si nezávaznou schůzku s našim technikem.

Více informací