Čistá polyurea Tecnocoat

Dvousložkový elastomer pro použití na hydroizolace a krycí vrstvy. Produkt po aplikaci poskytuje průběžnou membránu, plně přilnutou k podkladu. Vykazuje vysokou odolnost proti opotřebení a otěru, rovněž i ve styku s chemikáliemi. Doba schnutí je pouze 4 sekundy, po méně než 3 hodinách se stává plně pochůzí. Membrána TECNOCOAT P 2049 je certifikovaná podle ETA 11/0357 pro dobu užitné životnosti 25 let v minimální tloušťce 1,4 mm a pro skladbu danou certifikací.

Polyurea je skupina polyuretanových membrán s neobvyklou odolností a pružností, která odolá tepelnému stresu a zabrání tak praskání nebo pohybu povrchu a poskytne ochranu proti nárazům.

Tyto membrány jsou stříkané plastické nátěry, které bez ohledu na teplotu eliminují všechny pukliny na jakémkoliv povrchu. Jsou ideální na ochranu kovu, oceli, polyuretanových pěn a betonových povrchů, ale i na ochranu geotextilií, protože poskytují ochranu proti UV záření a chemikáliím.

Výhody polyureové izolace:

 • Expresní doba zgelovatění (3 sec.) a vytvrzení (7 sec.)
 • Vynikající přilnavost ke stavebnímu materiálu.
 • 100% voděnepropustnost a voděodolnost
 • Vysoká elasticita (až 350 %)
 • Pevnost v tahu 23 MPa
 • Zabraňuje korozi a degradaci kovu
 • Odolnost vůči mechanickému poškození a abrazi
 • Odolnost vůči radonu
 • Bezúdržbovost
 • Možnost aplikace i na šikmé plochy bez stékání a nerovností
 • Vyšší relativní vlhkost a teplota nemají na aplikaci vliv.
 • Vytvrzení stříkaných směsí v celé tloušťce najednou – nástřik se provádí složkami A a B v poměru 1:1, vylučuje nutnost aplikace několika vrstev
 • Vysoká tepelná odolnost (-45°Cdo 175 °C)
 • Možnost vybrat si barvu nátěru
 • Šetrnost k životnímu prostředí
 • Dokonalé těsnění
 • Nanášení v tenké vrstvě

 Použití polyureové izolace:

 • Hydroizolace s trvalou ochranu proti vodě a povětrnostním vlivům.
 • Povrchová ochrana polyuretanu proti UV záření a mechanickému poškození
 • Ochranné nástřiky s odolností proti celé řadě chemických látek.
 • Antikorózní bezúdržbový nástřik s dlouhodobou životností na stavebních konstrukcích a potrubích
 • Hydroizolace plochých střech, stěn podzemních staveb (tunely , kolektory, podchody).
 • Chemická ochrana a izolace betonových nebo ocelových nádrží na odpadní a chemicky znečištěné vody.
 • Hydroizolace nádrží na pitnou vodu ochranu ponorných částí námořních lodí, podmořského a podzemního potrubí izolační nástřiky při budování skládek.
 • Nádrže a zavlažovací kanály (certifikace podle královského dekretu R.D. 140/2003, v souladu s Evropskou směrnicí 98/83/ES).
 • Nanášení vrstev pro mosty (pod asfalt), a pro prvky stavebního sektoru.
 • Povrchy průmyslových podlah s požadavky na hydroizolaci a na vysokou odolnost proti opotřebení (certifikace podle normy UNE EN 1504.2).
 • Povrchy podlah a střechy v prostorech parkovišť automobilů, protiskluzová konečná úprava (podle normy UNE EN 12633:2003).
 • Plavecké bazény, akvária a jezírka.
 • Opěrné zdi a základy.
 • Střechy a střešní zahrady (kategorie P4 podle EOTA = Evropská organizace pro technické schvalování, vysoce chráněná střecha).
 • Podniky pro energetiku, recyklaci, zpracování odpadů a skladování (certifikace podle normy UNE-EN 1504.2), a pro petrochemické podniky.
 • Nátěry vozidel a lodí.

Zaujala Vás tato nabídka a máte zájem o naše služby?

Poslední reference

Časté otázky:

Proč je Měkká pěnová izolace lepší nez minerální vata nebo foukaná celulóza?

1. Hlavním důvodem je VZDUCHOTĚSNOST – sklená vata bez ohledu na to jak dobře je instalována, nevytvoří vzduchovou bariéru, u celulózy díky foukání z jediného místa také nedosáhnete dokonalého a rovnoměrného zatěsnění. To umožní, aby skrze izolaci proudil vzduch. Výsledkem je možné vytváření kondenzátu uvnitř zdí a na stavební konstrukci – spojením teplého vnitřního vzduchu a chladného venkovního.A také tvoření tzv. tepelných mostů, které jsou hlavní příčinou úniku tepla.

2. TVAROVÁ STÁLOST: Minerální vata v průběhu času a vlhka sesedá a degraduje, foukané celulózy rovněž i když v menší míře. Oba materiály do 10 let zdegradují natolik, že jejich účinnost je méně než poloviční. Stříkaná pěnová izolace zcela přilne na podklad, čímž nedochází k tepelným ztrátám, mostům ani sedání izolace. Na pěnovou izolaci máte 20 letou garanci tvarové a tepelné stálosti.

3. RYCHLOST A ČISTOTA – během několika málo hodin dosáhnete kvalitního zateplení celé budovy.

4. ODOLNOST VŮČI ŠKŮDCŮM A HLODAVCŮM – má nulovou potravinovou hodnotu. Minerální vata je naproti tomu hnízdiště škůdců – je vlhká lehce tvarovatelná a v případě nouze i stravitelná. Celulóza je přímo ideální prostředí pro rozmnožování myší nebo nory kun.

Opravdu ušetřím?

Pokud proti sobě postavíme aktuální cenu kvalitní minerální vaty a pěnové izolace není rozdíl tak markantní a připočítáme-li práci dostáváme se u pěnové izolace na vyšší cenu. Ovšem je nutné započítat přidané hodnoty, kterou pěnová izolace nabízí. Skutečností je, že stříkaná izolace má neměnné izolační parametry, to znamená, že izolace „nesedá“ a nemění izolační vlastnosti tak jako vata nebo celulóza. Díky tomu stříkaná izolace zajišťuje lepší tepelnou bariéru za použití menšího množství izolačního materiálu než jakýkoli jiný „běžný“ izolační systém. Úspory z účtů za vytápění jsou až o 50 % větší v porovnání s jinými izolačními systémy. Díky tomuto rozhodnutí se vám vložené finanční prostředky efektivně vrátí za méně než pět let.

Chci použít pěnovou izolaci pod podlahové vytápění, lze to?

Ano, možné to je, vhodným typem pěnové izolace je polotvrdá pěna s uzavřeno strukturou buněk, která slouží jako náhrada za podlahový polystyren. Má vynikajícím tepelně izolační vlastnosti a vytvoří souvislou, kompaktní vrstvu. Není zapotřebí použít tak velkou vrstvu jako při užití podlahového polystyrenu.

Můžu sám aplikovat izolační polyuretanové pěny?

Aplikaci svépomocí není možná bez vysokotlakého zařízení se směšovací stříkací pistolí. Aplikaci ponechte na specializovanou aplikační firmu, která má proškolené pracovníky, technologii a ochranné pomůcky pro samotnou aplikaci.

Je lepší do podkroví použít měkkou pěnu nebo tvrdou pěnu?

Každá stavba má svá specifika, proto není možné určit bez obhlídky technikem jaký druh izolace zvolit. Ve většině případů se ovšem pro izolaci podkroví používá difuzně otevřená měkká pěna. Otevřená struktura buněk dovoluje stavbě dýchat, neuzavře ji a zabraňuje tak tvorbě plísní. V případě že hrozí problém se zatékáním popřípadě kondenzací vlhkosti v izolaci je lepší použít tvrdou pěnu difuzně uzavřenou, která slouží také jako parozábrana.

Co je otevřená buněčná struktura?

Jedná se o prostupnost vodních par strukturou izolace. U pěnové izolace prostupují vodní páry snadněji než u běžných izolačních materiálů, nevzniká jejich kumulace v čase a izolace se neznehodnotí.

Je možné vidět Vaši realizaci popřípadě navštívit stavbu, kde jste již prováděli izolaci?

Ano, v případě zájmu kontaktujte naše techniky, kteří Vám zprostřetkují návštěvu na zrealizované stavbě popř. přímo při realizaci.

Jak dlouho trvá aplikace polyuretanové u běžného rodinného domu?

Celá aplikace je rychlá a čistá. Váš rodinný dům zaizolujeme během několika hodin. Včetně všech přípravných a úklidových prací se u Vás nezdržíme déle než jeden den.

Je stříkaná pěna hořlavá?

Stříkané pěny s uzavřenou i otevřenou strukturou jsou v třídě hořlavosti E, nebo také S1D0. Což znamená, že pěna je samozhášivá, neodkapává. Jakmile zmizí zdroj ohně i pěna přestane okamžitě hořet. Navíc díky své neprůvzdušnosti nepustí k ohni dostatek vzduchu, který požár potřebuje pro své hoření. Existují případy, kdy pěna dokázala ochránit před požárem konstrukci střechy.

Nejste si jisti jaký produkt je pro vaši střechu nejvhodnější?
Domluvte si nezávaznou schůzku s našim technikem.

Více informací